Un forum ortodox veritabi
Hexaimeron Cosmologie Calendar Astronomie Intrebari Frecvente

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor văzutelor şi nevăzutelor.
Şi într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu unul născut, care s-a născut din Tatăl mai înainte de toţi vecii.
Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat; născut, nu făcut, cel de-o fiinţă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi s-a făcut om.
Şi s-a răstignit pentru noi în timpul lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi s-a îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi s-a suit la ceruri şi sade de-a dreapta Tatălui. Si iarăsi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi cred întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, care din Tatăl purcede, care împreună cu Tatăl şi Fiul este închinat şi slăvit,
care a grăit prin prooroci. Într-una sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică, Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor,
Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să vină. Amin.

Pentru ce vă spun acestea? Pentru că e vorba să cercetez alcătuirea lumii şi să contemplu universul nu pe temeiul principiilor filosofiei lumii, ci pe
temeiul învăţăturilor pe care Dumnezeu le-a dat lui Moise, slujitorul Lui, Care i-a vorbit lui Moise aievea, nu prin enigme. De aceea trebuie neapărat
ca cei care doresc să vadă aceste măreţe lucruri să aibă exercitată mintea lor pentru înţelegerea învăţăturilor ce ne stau în faţă. Sf. Vasile cel Mare

Deocamdată am aflat pricina pogorământului, anume că Moise, grăind sub inspiraţia Duhului, a dat învăţătura lui pe măsura înţelegerii ascultătorilor.
Totodată, prin cuvintele: "La început a facut Dumnezeu cerul şi pămantul", a smuls de la început toate ereziile care aveau sa răsară ca neghina în Biserica.
De vine maniheul, Marcion, Valentin sau filosofii greci şi-ţi spun că materia a preexistat, spune-le lor: La început a făcut Dumnezeu cerul şi pămantul !

Dar sunt unii oameni fără judecată, care, chiar după atâta învăţătură, încearcă să nu creadă; unii nu îngăduie ca lumea aceasta să aibă un creator;
alţii spun că lumea şi cele din lume s-au făcut de la sine; în sfârşit, alţii spun că toate s-au făcut dintr-o materie preexistentă
.

Uită-te cât de mare e înşelăciunea diavolului! Cum a abuzat de uşurătatea gândirii celor ce slujesc înşelăciunii!
Sf. Ioan Gura de Aur

Dar descoperirea dumnezeiască, în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi, ne spune dimpotrivă: pământul este întâi, atât ca timp, cât şi ca însemnătate, iar soarele,
al doilea
. Dacă mintea nu ne-ar fi aşa de încătuşată de modelele intelectuale ale vremii, de nu ne-am teme aşa de tare să fim socotiţi „rămaşi în urmă”,
nu ne-ar veni aşa de greu să ne deschidem minţile spre această explicaţie alternativă a începuturilor lumii.

În zilele noastre, este ceva uşor şi la modă să crezi că totul a „evoluat” prin legi absolut uniforme, pe care le putem observa şi acum, dintr-un strop
primordial de energie sau materie; dacă totuşi cineva are nevoie de Dumnezeu pentru a explica ceva, este numai pentru a-l face „creatorul” acestui strop
sau iniţiatorul „Big-Bang-ului”
care se presupune că a produs tot ceea ce există. Este nevoie azi de o minte mult mai deschisă, mult mai puţin încătuşată
de „opinia publică”
, spre a începe să vezi măreţia lucrării ziditoare a lui Dumnezeu descrise în Cartea Facerii. Sfinţii Părinţi – minţile cele mai
„sofisticate” şi mai „ştiinţifice” ale vremii lor – pot fi descuietorii minţilor noastre încuiate. Ieromonah Serafim Rose
cauta pe hexaimeron.ro
un forum ortodox veritabil
un forum cu subiecte interesante despre
Sfanta Traditie ortodoxa, Teologie si stiinta
sistem antiincendiu bonpetsys
Sisteme antiincendiu Bonpetsys
Garantie si durata de utilizare 10 ANI !
 
anul 7526 de la Facerea lumii