Evoluţia nu le-ar fi trecut niciodată prin gând unor oameni care cred în Dumnezeul la care se închină creştinii ortodocşi

Ieromonah Serafim Rose
forum hexaimeron
Evoluţia, un proces nesupravegheat, impersonal, imprevizibil şi natural de descendenţă temporală cu modificări genetice, influenţat de selecţia naturală, întâmplare, împrejurări istorice şi schimbări de mediu, este o supoziţie filosofică
Hexaimeron Cosmologie Calendar Astronomie Intrebari Frecvente
| |
|
Astronomie
|
|
|
 

Întrebare: Care au fost cei mai de seamă reprezentanţi ai astronomiei antice?

Răspuns: Aristotel, Ipparch, Aristarh, Callipus, Meton, Sosigene, Eratostene, Theon din Smyrna, Strabo, Pliniu cel Bătrân, Ptolemeu.

* * * * *

Întrebare: Care erau concepţiile generale ale acestora?

Răspuns: Ele au variat, dar în linii mari s-au conturat de timpuriu două viziuni generale: cea geocentric/geostatică, susţinută în special de Aristotel şi Ptolemeu, şi una heliocentrică susţinută mai ales de Aristarh din Samos. În urma unor confruntări de idei şi demonstraţii, a ieşit biruitor modelul geocentric/geostatic, mai raţional şi conform observaţiilor. Acest model a prevalat timp de peste 2000 de ani.

* * * * *

Întrebare: Sfinţii Părinţi au confirmat aceste opinii?

Răspuns: Pe parcursul a peste 1500 de ani, Sfinţii Părinţi –sau exprimat în cadrele cosmologice şi astrofizice tradiţionale: geocentrism, geostatism, universul alcătuit din patru elemente (stihii): pământ, apă, aer, foc, la care se adaugă un al cincilea: eterul din ceruri.

* * * * *

Întrebare: Cum se explică „reuşitele” şi concordanţa acestei astronomii antice păgâne cu revelaţia scripturistică?

Răspuns: S-a vorbit în mediile teologice de aşa numita „revelaţie naturală”, deosebită de cea „supranaturală”, cea a Scripturii şi Părinţilor. Mai există şi următoarea explicaţie: învăţăturile revelate de Dumnezeu lui Avraam au fost predate de acesta egiptenilor. Acolo s-a format şi educat Moise, de la care au preluat înţelepţii greci, printre care Pitagora. De asemenea şcoala elenistă a înflorit pe teritoriul Egiptului, şi astfel se leagă cercul cunoştinţelor.

* * * * *

Întrebare: mai poate fi valabilă astăzi această ştiinţă care este considerată depăşită încă din Renaştere, chiar dacă ea a avut girul Sfinţilor Părinţi şi s-a menţinut practic neschimbată mii de ani?

Răspuns: Girul Sfinţilor Părinţi atârnă suficient de greu şi pentru zilele noastre şi pentru cele viitoare. Ei fiind asistaţi de către Duhul Sfânt nu au avut cum să înveţe şi să predea mai departe o înşelare atât de grosolană cum ne este prezentată astăzi a fi învăţătura geocentrică. Mărturisind pe linia Scripturii şi a Părinţilor nu avem cum să greşim.

* * * * *