Forum HEXAIMERON

Dogmatica aplicată => Sfânta Traditie ortodoxă => Subiect creat de: secundus din Ianuarie 27, 2013, 11:44:22 a.m.

Titlu: Care versiune ortodoxă a Bibliei e cea corectă?
Scris de: secundus din Ianuarie 27, 2013, 11:44:22 a.m.
Pentru că în ultima vreme au apărut păreri contradictorii cu privire la versiunile ortodoxe ale Sfintei Scripturi, poate ar fi bine ca cineva cu cunoștințe mai autorizate în domeniu să ne dea un răspuns. S-a vehiculat ideea că versiunile recente (Sinodala actuală și versiunea IPS Bartolomeu Anania) nu ar fi atât de bune precum Sinodala 1914, ori chiar Biblia de la București (1688). Vă mulțumesc anticipat.
Titlu: Re: Care versiune ortodoxă a Bibliei e cea corectă?
Scris de: LgMihail din Ianuarie 27, 2013, 03:09:19 p.m.
Traducerea Bibliei se face de catre cei ce traiesc haric, mistic, intru Adevar si intru deplina barbatie duhovniceasca fiecare cuvant al ei. O astfel de traducere s-a facut in slavona, de catre adevarati sfinti si traitori, care au tradus potrivit trairii lor inalte intelesurile cuvintelor. Fiecare limba are un grad cultural si o finete, pe care traducatorul trebuie s-o cunoasca. Slava este altceva decat Marire, iar exemplele pot continua. Ori talcuirea Scripturii s-a facut la litera, iar nu la pofta. Fiecare inteles era stors.

Autorizati in talcuiri sunt si vor ramane sfintii - cei cu autoritatea duhului si a faptei. Dupa acestia - sau impreuna cu ei - sunt nativii greci (sau evrei), care au acces la un text fidel - lingvistic - originalului (ebraic/grecesc).

Nici o limba moderna (NICI GREACA NOUA!) nu satisface aceste cerinte. Traducerea Bibliei a fost - tocmai din acest motiv - o chestiune delicata. Protestantii fac o mare tampenie traducand - dupa mintea lor - in toate limbile pamantului, Scripturile. Luate la puricat, toate au greseli enorme. Ma voi referi imediat la greselile din Cornilescu. Astfel, Biblia tradusa in romana sau in spaniola sau in japoneza este un text liturgic, moral si mai putin dogmatic. Nu poate deveni fundament absolut pentru dogme si talcuiri. Cand ai in fata o pagina in romana, o talcuieste dupa cum s-a talcuit in greaca. Altminteri te numeri cu ce se ridica DINTRE credinciosi si vin cu invataturi (talcuiri) RAStalmacite (adica re-talmacite). Acestia nu pot fi primii talcuitori (Sfintii Parinti), ci in mod invariabil cei de dupa dansii (ereticii, sectarii, "inteleptii" literei). Asa ne arata Apostolul in Fapte...

Luam pe rand cateva greseli din Cornilescu:

Mântuirea.
O problemă majoră este felul în care redă Cornilescu versetele legate de mântuirea celor credincioși (Mat. 24:13, Ioan 10:9, F.A. 2:40...). În timp ce în traducerea ortodoxă "mântuirea" are un sens  ce implică o priveghere, o luptă pe parcursul întregii vieți, în traducerea lui Cornilescu citim despre creștini că "sunt mântuiți" sau "sunt deja pe calea mântuirii", în spiritul învățăturii neoprotestante că mântuirea este încheiată, că are o dată calendaristică precisă în viața credinciosului și că este sigură. Pe baza unei rugăciuni de acceptare a jertfei Mântuitorului, omul ar avea Raiul asigurat.

"Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim [toís dé sozoménois], este puterea lui Dumnezeu" (1 Corinteni 1:18) devine la Cornilescu "dar pentru noi, cari suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu."

La fel și citatul: "Pentru că suntem lui Dumnezeu bună mireasmă a lui Hristos între cei ce se mântuiesc [en toís sozoménois] și între cei ce pier" (2 Corinteni 2:15), devine le el "cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei care sunt pe calea pierzării."

Înțelesul cel adevărat al mântuirii îl dă chiar Hristos când spune: "Și I-a zis cineva: Doamne, puțini sunt, oare, cei ce se mântuiesc [olígoi hoi sozómenoi]? Iar El le-a zis: Nevoiți-vă [agonízesthe] să intrați prin poarta cea strâmtă, că mulți, zic vouă, vor căuta să intre și nu vor putea." (Luca 13:23-24)

În zadar Cornilescu modifică pasajul: "Doamne, oare puțini sunt cei ce sunt pe calea mântuirii?" căci răspunsul: "Nevoiți-vă să intrați..." elimină orice idee de mântuire exterioară, rațională, automată, extrem de sigură, fără vreo conlucrare - prin nevoința, lupta și osteneala faptelor - din partea celui ce caută poarta cea strâmtă.

De aceea Scriptura ne vorbește despre o mântuire [hoi sozómenoi] care trece prin nevoință [agonízesthe], de o mântuire care cere o continuă înfrânare a trupului, de o mântuire care se poate strica și pierde dacă faptele "trupului" nu mai oglindesc credința "sufletului": "Iar tot cel ce se nevoiește, de toate se înfrânează [pás dé ho agonizómenos pánta engrateúetai]. Și aceia adică ca să ia cunună stricăcioasă, iar noi nestricăcioasă. Eu drept aceea așa alerg, nu ca cum nu aș ști; așa dau război, nu ca cum aș fi bătând văzduhul. Ci îmi chinuiesc trupul meu [hypopiázo mou tó sóma] și îl supun robiei; ca nu cumva altora propovăduind, însumi să mă fac netrebnic." (1 Corinteni 9:25-27)

În originalul grecesc, creștinii se mântuiesc [en toís sozoménois] în cadrul unui proces duhovnicesc prin care sufletele lor sunt încă supuse ispitirii, au nădejdea, nu siguranța mântuirii, conform Apostolului: "Dar una fac: uitând cele ce sunt în urma mea, și tinzând către cele dinainte, alerg la țintă [katá skopón dióko], la răsplata chemării de sus, a lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus." (Filipeni 3:13,14) Traducerea eronată folosită de Cornilescu conduce în mod inevitabil la o contradicție față de cuvintele lui Pavel, prin care arată că nu este mântuit și că încă aleargă după cunună.

Aceeași înțelegere ortodoxă despre mântuire se regăsește și la Apostolul Petru: "Și de vreme ce dreptul abia se mântuiește [δίκαιος μόλις σῴζεται], cel necredincios și păcătos unde se va arăta?" (1 Petru 4:18) în opoziție cu interpretarea protestantă care încearcă din nou diluarea textului: "Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit și cel păcătos?"

Modificări în Vechiul Testament.
"Dușmănie voi pune între tine și între femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Acesta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei înțepa călcâiul." (Facere 3:15) "Acesta" [autós], adică Iisus Hristos, schimbă radical întregul înțeles, aducând mesajului un caracter profetic clar, fiind legat de vestirea de peste veacuri de la 1 Ioan 3:8. Cornilescu însă traduce: "aceasta [ea] îți va zdrobi capul…", pierzând cu totul latura mesianică a textului.

Aceeași cenzură se constată și asupra pasajului: "nu numai cu pâine trăiește omul, ci cu tot Cuvântul [epí pantí rhémati] care iese din gura Domnului" (Deuteronom 8:3), care în varianta Cornilescu devine: "ci cu tot ceea ce iese din gura lui Dumnezeu", lipsa termenului cuvântul [rhéma] tăind orice legătură semantică și profetică cu lógos - Logosul Întrupat - Iisus Hristos.

Și pentru a fi totul limpede, textul de mai sus se regăsește și la Matei 4.4, unde dialogul dintre Hristos și diavolul este redat întocmai după Biblia ortodoxă Septuaginta și nu după traducerea lui Cornilescu.

Sau în alt loc în Septuaginta: "Jertfă și prinos n-ai voit, dar trup mi-ai întocmit [thysían kaí prosphorán ouk ethélesas, sóma dé katertíso moi]." (Psalmi 39:9) Traducerea lui Cornilescu prezintă denaturări majore: "Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile." (Psalmi 40:6) Cenzurarea profeției nu este doar evidentă, ci și lipsită de orice logică.

Tradiția.
O altă schimbare a textului care nu îi face cinste lui Cornilescu este traducerea selectivă a cuvântului care apare în Noul Testament cu referire la traditii. În 2 Tesaloniceni 2: 15, citim în traducerea lui Cornilescu: "Asadar, fratilor, rămâneti tari si tineti învățăturile pe care le-ati primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră."

Cuvântul tradus aici "învătăturile" este cuvântul grecesc paradosis, acelasi cuvânt care apare si în textul din Matei 15:2, 3, unde Iisus îi ceartă pe iudei pentru că respectă mai mult niste porunci omenesti în dauna poruncilor lui Dumnezeu. Cornilescu, având anumite prejudecăti împotriva traditiei ortodoxe, a preferat sa folosească un alt cuvânt. Ce spune de fapt textul din Tesaloniceni? Apostolul Pavel îi îndeamnă pe credinciosi sa tina traditia pe care au preluat-o de la el. Aceasta traditie era atât scrisa, cât si orală.

Preoția. La Evrei 7:24, în Biblia ortodoxă se poate citi: "dar Iisus are o preotie netrecătoare prin aceea că El rămâne în veac", pe când în traducerea Cornilescu scrie "Dar El, fiindcă rămâne în veac, are o preotie, care nu poate trece de la unul la altul". Citatul este folosit de protestanti pentru a justifica necredinta lor fată de succesiunea apostolică.

Chipurile cioplite.
Textul ortodox "rusinati cei care se închină chipurilor cioplite" devine în traducerea Cornilescu "rusinati cei care se închina icoanei". În Apocalipsa, "chipul fiarei" devine pentru Cornilescu "icoana fiarei". Icoana e totusi un termen care apare mult mai târziu. In textul original (grecesc, masoretic, manuscrisele de la Marea Moarta) nu apare. La Cornilescu însă apare.

Ultimul Adam.
În Biblia ortodoxă, Iisus Hristos este mentionat si ca "ultimul Adam" (ESCHATOS ADAM - în greacă, conform 1 Corinteni 15:45). Cornilescu traduce eronat si foloseste "al doilea Adam" pentru Iisus, si nu Ultimul, cum indică termenul eschatos.

Nașterea din nou.
În Evanghelia după Ioan, cap. 3, verset 3, este redată discutia Domnului Iisus cu Nicodim. Mântuitorul îi spune: "Dacă nu se naste cineva de sus, nu poate să vadă împărătia lui Dumnezeu". Cornilescu, traducând în fapt după versiunile protestante engleză si franceză ale Bibliei (neoprotestantii îl laudă totusi ca pe un erudit al limbilor vechi), scrie "dacă nu se naste cineva din nou...", pentru a face potrivirea cu doctrina neoprotestantă a nasterii din nou a crestinului, în urma unei rugăciuni spontane, care marchează totodată si încheierea mântuirii. Textul original grecesc - gennisi anothen - înseamnă "să se nască de sus". De altfel, la versetul 4, unde Nicodim întreabă cum poate să se nască un om bătrân, Cornilescu adaugă de la sine "...din nou".

Mia de ani.
În cartea Apocalipsei, capitolul 20, Cornilescu traduce din Biblia engleză, nu din originalul grecesc. În timp ce în original se vorbește despre "mii de ani", Cornilescu traduce "o mie de ani", aliniindu-se astfel ereziei neoprotestante a "împărăției de o mie de ani". Dacă el ar fi fost, așa cum încearcă să-l prezinte neoprotestanții, un erudit în limbile ebraică și greacă, în mod evident ar fi văzut și înțeles originalul grecesc!

De asemenea, Cornilescu nu este constant în privința unor cifre din Vechiul Testament. La 2 Împărați 8:26, Ahazia are 22 de ani, iar la 2 Cronici 22:2, are 42 de ani. Există și alte exemple.

Din cauza erorilor grosolane, noua traducere nu a întârziat să producă reactii. Simplificarea si modernizarea exprimării s-au făcut în dauna întelesurilor duhovnicesti.

Asta ca sa dezvoltam un pic subiectul pe "Care Biblie este (mai) corecta", cum la topicul despre suflet nu ati reusit sa ne impartasiti "viziunea ortodoxa" in antropologia crestina.
Titlu: Re: Care versiune ortodoxă a Bibliei e cea corectă?
Scris de: secundus din Ianuarie 28, 2013, 08:38:33 a.m.
Luam pe rand cateva greseli din Cornilescu:
E chiar atât de greu să urmăm subiectul topicului? Nu se poate răspunde la o justificată nelămurire (a userilor ortodocși de altfel)? Nu cred că v-ați dori să discutăm neajunsurile Bibliei ortodoxe, așa că vă rog: înapoi la topic! Mulțumesc.
Titlu: Re: Care versiune ortodoxă a Bibliei e cea corectă?
Scris de: neica_nimeni din Ianuarie 28, 2013, 10:11:47 a.m.
Între cele două mari traduceri românești de text biblic efectuate în secolul al XVII-lea, Noul Testament de la Bălgrad (1648) și Biblia de la București (1688), există o strânsă relație genetică. Primul dintre acestea este construit ca traducere, în principal, pe baza Vulgatei, probabil cu aportul și al unei ediții a Septuagintei și, foarte probabil, cu cel al unei ediții protestante. Construcția acestei traduceri arată că la bază se afla concepția care are în vedere cititorul, căruia încearcă să-i ofere un text inteligibil, o călăuză edificatoare.

Autorii traducerii își orientează întregul travaliu exclusiv în funcție de acest scop, dar privindu-l nuanțat, în funcție de toate aspectele pe care acesta le solicită. Subordonat scopului principal este un altul, acela ca textul să ajungă realmente a se răspândi - prin lectură directă sau mediată - la românii din toate categoriile sociale. Faptul acesta, însă, putea deveni realitate doar dacă traducerea ajungea să fie acceptată de către vlădici și preoți și de către lectori și auditoriu. Deși avea precedente numeroase în spațiul românesc, actul în sine al traducerii textului sacru era încă privit cu destulă circumspecție.

Faptul acesta era amplificat de conștiința că textul provenea dintr-o zonă de influență protestantă (în epocă, Varlaam și Dosoftei încă se războiau cu relativ noua erezie și cu concepțiile promovate de aceasta). De aceea, alături de încercarea obținerii unui compromis rezonabil între cerința literalității textului și inteligibilitatea sa pentru cititorul/ascultătorul român, autorii NTB vor transmite cititorului iscoditor felurite semnale care să îl asigure de caracterul ortodox al textului obținut (deja, cu nici 70 de ani înainte, autorii Paliei de la Orăștie făcuseră același lucru).

Acesta este încă un motiv pentru care, dincolo de aserțiunile neconforme întocmai cu realitatea, care apar în Prefață (iarăși, precum în cazul Paliei de la Orăștie), textul se încarcă, de pildă, cu glose prin care se reafirmă - în modalități explicite sau subtile, dar persuasive - proveniența sa din textul grecesc și slavonesc, sau se utilizează - în puncte ale textului dotate cu o mai mare vizibilitate - termeni de origine slavă, unii dintre ei rari sau neutilizați, chiar în spațiul românesc de influență slavă.

NTB, așadar, este o traducere care încearcă să vehiculeze către cititor un conținut și care încearcă să se pună la dispoziția cititorului, fără ca eventualele explicații sau interpretări de ordin teologic să mai necesite precedența unor explicații de ordin lingvistic. Totodată, pentru ca textul să poată străbate acele vremi către cititor, el este prevăzut cu o serie de elemente de natură să-i asigure un parcurs fără opreliști și, desigur, audiența lipsită de reticențe.

Cel de-al doilea text, Biblia de la București, este o prelucrare, destul de fidelă, a textului ardelenesc. Spre deosebire de acesta, însă, textul muntenesc urmărește să obțină, mai cu seamă, adecvarea la textul grecesc. Această traducere nu se mai centrează pe cititor, ci pe textul sacru și pe limba sa. După ce NTB încercase a oferi cititorului un conținut în termeni familiari și accesibili, BB încearcă să ofere culturii române un text elaborat pe baza unui model de prestigiu, cel grecesc. De aceea, revizorii BB se vor servi de NTB, însă vor fi concentrați pe adecvarea la textul grecesc.

Diferențele dintre cele două traduceri vor fi numeroase, dar în puncte care, în fapt, indică relația strânsă dintre ele. Astfel, diferențele apar:

- a) acolo unde Vulgata se deosebește de Septuaginta
- b) acolo unde NTB se eliberează de textul biblic și se apleacă asupra nevoilor cititorului
- c) acolo unde NTB urmează sugestiile altei surse decât Vulgata sau Septuaginta
- d) acolo unde, în vreuna din cele două traduceri, nu este înțeles textul
- e) acolo unde, în vreuna din cele două traduceri, traducătorii încearcă soluții care au a demonstra ceva sau a urma o anumită cale - fără ca între scopurile lor și textele de tradus să existe conformitate.

... Deși aceste aserțiuni decurg în mod organic din studiul paralel al celor două texte, fiind susținute de fiecare carte și cap al Noului Testament, în cele ce urmează vom încerca să observăm, doar cu ajutorul Epistolei lui Iacob, unele elemente din care decurg concluziile mai sus enunțate.

2. Epistola lui Iacob este una dintre cele mai importante scrieri religioase de acest fel și, cu siguranță, cea mai frumoasă și mai densă dintre epistolele catolice, multe dintre elementele sale fiind intrate în conștiința comună.
2.1. Scrisă într-o greacă destul de curată și de frumoasă - chiar dacă bogată în ebraisme - Epistola lui Iacob pare a fi fost adresată evreilor convertiți la creștinism, dar este și pentru urechile celorlalți ...
2.2. Structural, Epistola nu prezintă o prea mare simetrie, diferitele părți componente nefiind în relații de echilibru. Lucrul este de înțeles dacă avem în vedere densitatea extrem de ridicată a ideilor conținute. De altfel, având a combate sau a rezolva probleme concrete și stringente, scrierile de acest tip abordează diferitele chestiuni într-o ordine care nu este neapărat cea logică din punctul nostru de vedere, dar care se află în coerență cu nevoile ce au generat acea scriere.

... 3.1. O primă clasă de situații arată modalitățile prin care autorii BB încercau sa revină la textul grecesc: din considerente ce țin de fidelitatea traducerii, din cauze care se referă la impunerea în cultura română a unui model de prestigiu, sau întrucât voiau să afirme aderența la modelul grecesc, față de orientarea NTB spre nevoile cititorului.

Extras din "Particularități ale traducerii în Biblia de la București și în Noul Testament de la Bălgrad. Cu ilustrări din Epistola lui Iacov" de Alexandru GAFTON. Documentul poate fi descarcat aici (http://media.lit.uaic.ro/gafton/Gafton.LR.Ursu.pdf)

Ediția jubiliară din 1988

La 300 de ani de la apariție, Biblia de la București (1688) (http://ro.orthodoxwiki.org/Biblia_de_la_Bucure%C5%9Fti_%281688%29) sau Biblia lui Șerban Cantacuzino a fost retipărită în facsimil și transcriere la Tipografia Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române într-o ediție jubiliară. Inițiativa a aparținut patriarhului Iustin Moisescu (1977-1986) și a fost desăvârșită de patriarhul Teoctist (1986-2007). Comisia de specialiști căreia i s-a încredințat această lucrare a fost coordonată de acad. Ioan C. Chițimia († 1989). Ediția jubiliară a Bibliei de la București a fost lansată la București, Geneva, Viena și Tesalonic.

Mai există în țară doar câteva exemplare din Biblia lui Șerban Cantacuzino. Unul dintre exemplare se află în acest moment la Arhivele Naționale din Brăila. În anii '50 ea a fost „epurată” și urma să fie distrusă pentru totdeauna de către comuniști.
Titlu: Re: Care versiune ortodoxă a Bibliei e cea corectă?
Scris de: secundus din Ianuarie 28, 2013, 10:26:22 a.m.
Mulțumim pentru interesanta postare. Totuși n-am aflat în ce raport se află edițiile actuale ale Bibliei Ortodoxe cu aceste incontestabile monumente ale culturii românești, și mai ales dacă putem a le considera corecte din punct de vedere teologic. În special diferențele între Sinodala de la 1914 și Sinodala actuală sunt în defavoarea ultimei?
Titlu: Re: Care versiune ortodoxă a Bibliei e cea corectă?
Scris de: neica_nimeni din Ianuarie 28, 2013, 11:26:26 a.m.
Citat
Totuși n-am aflat în ce raport se află edițiile actuale ale Bibliei Ortodoxe cu aceste incontestabile monumente ale culturii românești, și mai ales dacă putem a le considera corecte din punct de vedere teologic.

primus/secundus, cred ca a sosit momentul sa dati si cateva explicatii ... a fost creat un topic special pentru Dvs in acest sens.
Ati uitat ce ati promis ? Cred ca puneti prea multe intrebari si nu prea dati raspunsuri consistente ... de ce oare ?   

Referitor la raportul si diferentele dintre diversele editii,... ar fi trebuit sa observati ca pentru aceasta problema nu avem competenta necesara iar o discutie pe aceasta tema bazata doar pe impresiile noastre pur subiective nu dovedeste decat un mod simplist, superficial si aiuristic  de abordare a acestei probleme. Cred totusi ca in postarea anterioara, am reusit sa prezint cat de complexa  este abordarea si cine anume are competenta necesara in acest sens. Daca sunteti cu adevarat interesat de aceasta problema, va recomand sa nu va limitati doar la a afirma acest lucru,... puteti lua legatura cu "pastorul" Dvs ...

Nu este "ilogic" si "ciudat" ca un adventist de ziua a saptea ar dori sa afle care sunt diferentele intre diversele editii ale Bibliei, atunci cand el neaga si nesocoteste Sfanta Traditie ?
Titlu: Re: Care versiune ortodoxă a Bibliei e cea corectă?
Scris de: secundus din Ianuarie 28, 2013, 12:30:57 p.m.
primus/secundus, cred ca a sosit momentul sa dati si cateva explicatii ... a fost creat un topic special pentru Dvs in acest sens.
Da, chiar acesta este topicul, nu e normal ca aici să se discute concret subiectul? Explicațiile tot eu să le dau? Dacă aveam răspunsul, nu mai puneam întrebarea. Sincer, nu știu care este poziția ortodocșilor vis a vis de versiunea Sinodală actuală. Eventual chiar o poziție oficială a Bisericii Ortodoxe Române, dacă nu cer prea mult... Dacă până și în chestiunea bazală a Scripturii părerile sunt împărțite și există nebulozitate, atunci ne putem aștepta la absolut orice cu privire la stabilitatea confesională. Dacă mă întrebați pe mine care este atitudinea confesiunii mele față de anumite versiuni ale Bibliei vă pot răspunde și noaptea fără ezitare; dar nu acesta e subiectul...

Ati uitat ce ati promis ? Cred ca puneti prea multe intrebari si nu prea dati raspunsuri consistente ... de ce oare ?
Pe verifivate: pe acest topic n-am pus "prea multe întrebări", ci una singură. Deci...

Referitor la raportul si diferentele dintre diversele editii,... ar fi trebuit sa observati ca pentru aceasta problema nu avem competenta necesara iar o discutie pe aceasta tema bazata doar pe impresiile noastre pur subiective nu dovedeste decat un mod simplist, superficial si aiuristic  de abordare a acestei probleme. Cred totusi ca in postarea anterioara, am reusit sa prezint cat de complexa  este abordarea si cine anume are competenta necesara in acest sens.
Nu am cerut o sinteză "competentă" cu privire la diferențele complexe între versiuni (deși observ că ați demarat deja un asemenea demers), ci simplu și clar: ne putem baza pe versiunea actuală a Bibliei Sinodale, ori este mai bună versiunea veche (1914)? Versiunea IPS Bartolomeu Anania este bună și de folos duhovnicesc, ori e un simplu demers "filologic"?

Daca sunteti cu adevarat interesat de aceasta problema, va recomand sa nu va limitati doar la a afirma acest lucru,... puteti lua legatura cu "pastorul" Dvs ...
Ciudată abordare... Vă așteptați ca pastorul meu să cunoască problemele ortodoxiei mai bine decât dvs. înșivă? Vreți ca pastorul meu să dea un verdict care anume versiune ortodoxă a Bibliei vă este bună și care mai puțin bună?

Nu este "ilogic" si "ciudat" ca un adventist de ziua a saptea ar dori sa afle care sunt diferentele intre diversele editii ale Bibliei, atunci cand el neaga si nesocoteste Sfanta Traditie ?
Cred că n-ați înțeles trei lucruri:
1. Nu neg Sfânta Tradiție, aceasta există și știu că există
2. Nu nesocotesc Sf. Tradiție, țin socoteală de ea și chiar accept multe aspecte ce sunt în concordanță cu Biblia.
3. Nu diferențele între diversele ediții ale Bibliei vreau să le aflu (acestea le pot constata personal când le compar), ci poziția dvs.-a ortodocșilor vis a vis de aceste ediții. Să nu-mi spuneți că nici măcar dumneavoastră (ortodocșii) nu o cunoașteți, că atunci nu mai am pe cine să întreb! Și o să trag o concluzie... deloc favorabilă.
Titlu: Re: Care versiune ortodoxă a Bibliei e cea corectă?
Scris de: neica_nimeni din Ianuarie 28, 2013, 12:49:34 p.m.
Citat
... nu știu care este poziția ortodocșilor vis a vis de versiunea Sinodală actuală. Eventual chiar o poziție oficială a Bisericii Ortodoxe Române, dacă nu cer prea mult... Dacă mă întrebați pe mine care este atitudinea confesiunii mele față de anumite versiuni ale Bibliei vă pot răspunde și noaptea fără ezitare; dar nu acesta e subiectul...

Nu cred ca intereseaza pe niciun ortodox veritabil care este atitudinea unui adventist fata de anumitele versiuni ala Bibliei, reciproca de ce nu ar fi valabila ?

Citat
... ne putem baza pe versiunea actuală a Bibliei Sinodale, ori este mai bună versiunea veche (1914)?

Tu ce crezi, ortodocsii se pot baza sau nu ? Dar adventistii de ziua a saptea, se pot baza sau nu ?

Citat
Nu nesocotesc Sf. Tradiție, țin socoteală de ea și chiar accept multe aspecte ce sunt în concordanță cu Biblia.

Care va sa zica, selectezi din traditice doar ce anume Tu crezi ca este in concordanta cu Biblia, nu pot sa ma stapanesc de atata ras ... adica tu te consideri o autoritate in domeniu care poate sa stabileasca cat si ce anume din Sfanta Traditie este in concordanta cu Biblia ... ma tavalesc pe jos de ras. Esti ridicol ... dar nu cred ca realizezi.

Citat
Nu diferențele între diversele ediții ale Bibliei vreau să le aflu (acestea le pot constata personal când le compar), ci poziția dvs.-a ortodocșilor vis a vis de aceste ediții.

Cand le-ai comparat ultima oara, ia spune tu cinstit ...  ce ai constatat ?
Titlu: Re: Care versiune ortodoxă a Bibliei e cea corectă?
Scris de: secundus din Ianuarie 28, 2013, 01:07:36 p.m.
Nu cred ca intereseaza pe niciun ortodox veritabil care este atitudinea unui adventist fata de anumitele versiuni ala Bibliei, reciproca de ce nu ar fi valabila ?

Tu ce crezi, ortodocsii se pot baza sau nu ? Dar adventistii de ziua a saptea, se pot baza sau nu ?

Care va sa zica, selectezi din traditice doar ce anume Tu crezi ca este in concordanta cu Biblia, nu pot sa ma stapanesc de atata ras ... adica tu te consideri o autoritate in domeniu care poate sa stabileasca cat si ce anume din Sfanta Traditie este in concordanta cu Biblia ... ma tavalesc pe jos de ras. Esti ridicol ... dar nu cred ca realizezi.

Cand le-ai comparat ultima oara, ia spune tu cinstit ...  ce ai constatat ?
Aș putea la nesfârșit să duc acest dialog absurd, dar nu s-ar rezolva misterul ce plutește deasupra chestiunii în cauză. Că trebuie s-o spun direct: a devenit de-a dreptul suspectă evitarea continuă a răspunsului.
Titlu: Re: Care versiune ortodoxă a Bibliei e cea corectă?
Scris de: neica_nimeni din Ianuarie 28, 2013, 01:11:59 p.m.
Citat
Aș putea la nesfârșit să duc acest dialog absurd ...

In sfarsit ai realizat ca este un dialog absurd, ... cred ca ar fi mai bine sa te duci pe un forum adventist.
Titlu: Absurd
Scris de: PlatonP din Ianuarie 28, 2013, 01:20:56 p.m.
De fapt, de multă vreme prezența acestui cetățean pe acest forum este nu numai absurdă, ci chiar și nocivă. Este ca un virus detectat la o scanare - în cazul nostru de câțiva membri ai forumului, nu numai de unul, și care a fost inițial suspendat o săptămână, revenind cu aceleași toxine.

Cred că testul nostru de răbdare și îngăduință ortodoxă a fost trecut cu succes, e timpul să ne oprim aici, până când răbdarea nu se transformă în prostie, și să suportăm și consecințele.

Să-l lăsăm în plata Domnului, poate va avea o brumă de bun simț și se va retrage singur dintr-un loc în care evident nu este nici dorit și nici potrivit.
Titlu: Re: Care versiune ortodoxă a Bibliei e cea corectă?
Scris de: secundus din Ianuarie 28, 2013, 01:59:39 p.m.
In sfarsit ai realizat ca este un dialog absurd, ... cred ca ar fi mai bine sa te duci pe un forum adventist.
Nu-ți fă griji, sunt și acolo. Dar acolo nu găsesc răspunsuri pe care doar aici le-aș putea avea. Până acum (cel puțin pe acest topic), nimic concret, afară de arătarea continuă a ușii de ieșire...
Titlu: Comunicatul BOR despre Biblia neoprotestanta
Scris de: neica_nimeni din Ianuarie 28, 2013, 06:05:48 p.m.
Anul trecut, in 2012, cotidianul Adevarul a distribuit impreuna cu ziarul o editie neoprotestanta a Bibliei tradusa de Dumitru Cornilescu, pozitia publica exprimata de catre Patriarhia (http://www.doxologia.ro/actualitate/patriarhia-romana/biblia-difuzata-impreuna-cu-ziarul-adevarul-nu-este-ortodoxa-ca-atare) Romana fiind urmatoarea:

"Deoarece mai mulți credincioși ortodocși au sesizat deja Patriarhia Română cu privire la faptul că au fost induși în eroare de către cotidianul Adevărul prin oferirea spre vânzare a unei Biblii neoprotestante, solicităm acestei publicații ca în articolele promoționale și în spoturile publicitare să ofere informațiile corecte despre ediția Bibliei pe care o difuzează.

În același timp, îndemnăm clerul ortodox să informeze comunitățile de credincioși despre faptul că Biblia vândută împreună cu ziarul Adevărul nu este ortodoxă și conține diferențe majore de traducere față de textul oficial al Sfintei Scripturi a Bisericii Ortodoxe Române"


Pozitia neoprotestantilor de la Adevarul (http://adevarul.ro/cultura/carti/biblia-carte-dragoste-1_50ae8afd7c42d5a6639db99e/index.html) a fost una deloc surprinzatoare si foarte asemanatoare ca atitudine cu a lui primus/secundus:

"Biblia care apare împreună cu ziarul „Adevărul" este Biblia creștină, aceeași pentru întreaga creștinătate, indiferent de confesiune. Din punctul nostru de vedere, ea se adresează tuturor creștinilor vorbitori de limbă română. Diferențele de traducere și interpretare - care apar inclusiv între edițiile acceptate de BOR - le lăsăm pe seama bisericilor și a teologilor... Lucrarea nu conține niciun fel de comentarii sau alte considerații și reprezintă o traducere justă a formei originale a Bibliei. Ceea ce deosebește aceste confesiuni sunt interpretările pe care fiecare dintre ele le dă Bibliei"
Titlu: Re: Comunicatul BOR despre Biblia neoprotestanta
Scris de: secundus din Ianuarie 28, 2013, 06:35:01 p.m.
Pozitia neoprotestantilor de la Adevarul (http://adevarul.ro/cultura/carti/biblia-carte-dragoste-1_50ae8afd7c42d5a6639db99e/index.html) a fost una deloc surprinzatoare si foarte asemanatoare ca atitudine cu a lui primus/secundus
Domnule ... sunt foarte atent să nu calc pe bec după ultima avetizare, nick-ul dvs. ar putea fi interpretat ca jignire, vă rog frumos să nu faceți niciun fel de asociere între persoana mea și colectivul redacțional al ziarului Adevărul, cu atât mai mult cu cât acesta nu este neoprotestant ci majoritar [botezat] ortodox. Mulțumesc pentru înțelegere.
Titlu: Re: Care versiune ortodoxă a Bibliei e cea corectă?
Scris de: LgMihail din Ianuarie 28, 2013, 07:18:52 p.m.
Ce anume nu ati inteles din raspunsul meu? Vedeti bine? Trebuie sincer sa verificam aspectul acesta, altminteri alternativa este mult mai condamnabila: sunteti rauvoitor cu timpul, sinceritatea si stradaniile noastre.

NICI O TRADUCERE A BIBLIEI (afara de slavona si greaca veche - cand vorbim de Noul Testament - si ebraica - daca ne referim si la Vechiul Testament) NU REPREZINTA O AUTORITATE DOGMATICA! Ce nu intelegeti?!

Talcuirile - pe care le-am pastrat in Sfanta Traditie - s-au facut in acord cu Scripturile copiate fidel dupa originalul grecesc. Am zis si traducerea in slavona pentru ca ea a fost facuta de doi mari sfinti - Chiril si Metodiu - care au trecut cu brio orice test de competente lingvistice DAR SI MISTICE, DUHOVNICESTI. A creea un intreg alfabet in care sa traduci Scripturile reprezinta infinit mai mult decat poate face orice traducator modern, cu toate mijloacele sale. Dincolo de asta, sensurile Scripturii - avand ca baza cultura greaca (in care te-ai nascut; referindu-ma la intelesurile cuvintelor) - trebuie profund traite ca mai apoi sa fie impartasite altora (sub forma de traducere) pe post de predanie, nu pe post de "Editia nu stiu care".

Domnia voastra sunteti bagat pana la gat in scolasticisme si rataciti amarnic.

Biblia pe care o aveti e gresita - in comparatie cu cea Ortodoxa - nu prin nuantele traducerii (cum observam la variantele ortodoxe), ci prin ereziile sugerate de traducere. Asta am vrut sa va arat, dar perspicacitatea v-a jucat feste.

Intre editia X si editia Y Sinodale diferentele sunt - precum am spus - de cultura lingvistica. Cum percepeau grecii un cuvant ce cuprindea in sine intelesul de "suflet" dar si de "viata" si cum percem noi ambele cuvinte (ca sinonime sau diferite ca sens) - despre asta e vorba! Pe cand a modifica fundamental intelesurile, topica frazei, s.a.m.d. - ba si asezarea virgulelor dupa bunul plac - reprezinta EREZIE.

Aici nu vad ca va potrivit cu Sfanta Traditie - in perfect acord cu Scripturile, de vreme ce DIN SFANTA TRADITIE AVEM SCRIPTURILE, CANONUL BIBLIC SI BAZELE EXEGEZEI! Asezarea in traducerile moderne a virgulelor, a cuvintelor (ca sensuri) si a topicii frazei se face IN FUNCTIE DE TALCUIRILE SFINTILOR PARINTI (greci!), care au trecut atat testul lingvistic, cat si testul FAPTEI, al SFINTENIEI.

Momentan pastorul domniei voastre - la care fratele nostru v-a trimis - nu probeaza nimic din faptele Sfintilor Parinti (incepand, bine-nteles, cu adevarul credintei si al marturisirii). Ceea ce faceti reprezinta palavrageala de care acestia despre care va vorbesc nu au avut timp. Aveau de indurat prigoane si de slujit Liturghia in catacombe. Ne scuzati!
Titlu: Re: Care versiune ortodoxă a Bibliei e cea corectă?
Scris de: secundus din Ianuarie 28, 2013, 08:59:39 p.m.
Ce anume nu ati inteles din raspunsul meu? Vedeti bine? Trebuie sincer sa verificam aspectul acesta, altminteri alternativa este mult mai condamnabila: sunteti rauvoitor cu timpul, sinceritatea si stradaniile noastre.
Am tot citit și răscitit ca un besmetic și chior ce sunt singurul reply ce vă era adresat pe acest topic și chiar nu-mi dau seama unde am scris că nu v-am înțeles. V-am înțeles perfect pledoaria și mai ales a-versiunea față de versiunea Cornilescu (condamnabil joc de cuvinte!) ce v-a răpit 85,9% din timpul, sinceritatea și strădania domniei voastre. V-am reproșat (ah, altă greșeală condamnabilă și banabilă!) doar că nu urmăriți firul topicului. Atât. A, și era să uit: că nu credeam că vă doriți să discutăm [și] neajunsurile versiunii ortodoxe. Dar dacă doriți, sunteți liber să deschideți un asemenea topic, alături de cel cu moaștele. Nu am nimic împotrivă (sper că s-a consemnat).

NICI O TRADUCERE A BIBLIEI (afara de slavona si greaca veche - cand vorbim de Noul Testament - si ebraica - daca ne referim si la Vechiul Testament) NU REPREZINTA O AUTORITATE DOGMATICA! Ce nu intelegeti?!
Înțeleg perfect, nu e nevoie să mai repetați, uite, chiar mi-am notat (slavona, greaca veche și ebraica). Va fi de un real folos pe topicul ce-l veți deschide (mi s-a reproșat că nu pot purta o discutie bazata pe argumente).

Domnia voastra sunteti bagat pana la gat in scolasticisme si rataciti amarnic.
Opinia mea e că nu. Sunt băgat în scolasticisme și rătăcisme doar până la glezne, respectiv în tradiționalisme, dogmatisme și prejudecăți confesionale. Dar dacă dumneavoastră spuneți, o fi ceva adevăr...

Biblia pe care o aveti e gresita - in comparatie cu cea Ortodoxa - nu prin nuantele traducerii (cum observam la variantele ortodoxe), ci prin ereziile sugerate de traducere. Asta am vrut sa va arat, dar perspicacitatea v-a jucat feste.
Acum depinde la cine vă referiți când spuneți "o aveți": la mine personal, ori la confesiunea mea? Confesiunea mea nu deține o traducere românească a Bibliei, iar eu personal am zeci de versiuni (numărând desigur și cele în variantă electronică) în diferite limbi și le pot deschide cu toată deschiderea (vai cum sună!), căci mă consider băgat doar până la glezne cum ziceam mai sus... Pe de altă parte, nu mă sfiesc să remarc neajunsurile versiunii Cornilescu (căci probabil la ea făceați referire), fără a fi banat de confrații mei adventiști.

Pe cand a modifica fundamental intelesurile, topica frazei, s.a.m.d. - ba si asezarea virgulelor dupa bunul plac - reprezinta EREZIE.
Permiteți să vă citez când va fi nevoie? Nu de alta, dar sabia lui Da-mucles mă amenință să-mi țin gura! :-X

Momentan pastorul domniei voastre - la care fratele nostru v-a trimis - nu probeaza nimic din faptele Sfintilor Parinti (incepand, bine-nteles, cu adevarul credintei si al marturisirii)
După siguranța cu care faceți această afirmație pare că-l cunoașteți, însă cât privește adevărul credinței și al mărturisirii lui poate n-ar strica să faceți cunoștință cu el. O spun așa în principiu, nu vă trimit la el precum fratele domniei voastre.
Titlu: Re: Care versiune ortodoxă a Bibliei e cea corectă?
Scris de: Constantin_ox din Ianuarie 28, 2013, 09:06:56 p.m.
...ne putem baza pe versiunea actuală a Bibliei Sinodale, ori este mai bună versiunea veche (1914)? Versiunea IPS Bartolomeu Anania este bună și de folos duhovnicesc, ori e un simplu demers "filologic"?

Da, vă puteți baza. Are binecuvântarea Domnului, prin mâna ierarhilor. Era bine ca dvs să fi început cititul cu prima filă atunci când ați deschis această versiune, diortosită, a aceleiași, neschimbată, Sfântă Scriptură. Ce este binecuvântat de la Dumnezeu, este de folos spre mântuire și e de la sine înțeles că vă puteți baza.

Nu diferențele între diversele ediții ale Bibliei vreau să le aflu (acestea le pot constata personal când le compar), ci poziția dvs.-a ortodocșilor vis a vis de aceste ediții...

Toate edițiile ortodoxe sunt de folos ortodcșilor, diferența constând în facilitarea studiului Scripturii prin diortosire.

Sunt convins că veți avea bunul simț să nu mai puneți întrebări al căror răspuns îl știți deja, în cazul de față mă aștept să nu mai întrebați ce înseamnă "diortosire".

NOTA BENE (și, totodată, Prima bilă neagră): Întrebarea dvs este pusă prost  și insinuos încă de la început. Și ați făcut-o nu din neștiință, ci intenționat, introducând prin modul de formulare al întrebării îndoiala, precum vicleana fiară din rai. Nu mă mir... .

Strict la subiect, dvs întrebați: "Care versiune ortodoxă a Bibliei e cea corectă?".
Vă răspundem: Toate versiunile ortodoxe sunt cele corecte, iar cum Dumnezeu ne vorbește în limba pe care o putem noi înțelege, era normal să existe diortosiri. Spre deosebire de cultele eretice, cultul creștin, anume cel ortodox, are un Dumnezeu Viu, deci permanent prezent, și astfel se face că atunci când - în neajunsa Sa înțelepciune - consideră că al Său cuvânt scris trebuie adus la zi, pentru o mai facilă înțelegere de către credincioșii Săi, mișcă organele Sale hirotonite (investite cu acest har) pentru această lucrare să-l diortosească. 

Bine faceți că studiați Biblia Ortodoxă, indiferent chiar de versiune (deși este de preferat ultima versiune...). Rău faceți că nu urmați întru toate Domnului, așa cum fac ortodocșii.
Titlu: Re: Care versiune ortodoxă a Bibliei e cea corectă?
Scris de: Constantin_ox din Ianuarie 28, 2013, 09:21:33 p.m.
Pentru că în ultima vreme au apărut păreri contradictorii cu privire la versiunile ortodoxe ale Sfintei Scripturi, poate ar fi bine ca cineva cu cunoștințe mai autorizate în domeniu să ne dea un răspuns. S-a vehiculat ideea că versiunile recente (Sinodala actuală și versiunea IPS Bartolomeu Anania) nu ar fi atât de bune precum Sinodala 1914, ori chiar Biblia de la București (1688). Vă mulțumesc anticipat.

O a doua bilă neagră:

Iarăși, încă din prima frază, strecurați minciuni și îndoieli. Pentru ortodocși, atât timp cât o versiune a Bibliei este con-sfințită de Sfântul Sinod, deci are binecuvântare, nu mai există loc de păreri contra-dictorii. Suntem în același Duh, aveam aceeași credință, nu păreri diverse precum sectarii, în ceea ce privește cele sfinte... .

Titlu: Re: Care versiune ortodoxă a Bibliei e cea corectă?
Scris de: Constantin_ox din Ianuarie 28, 2013, 09:30:08 p.m.
Nu cred că v-ați dori să discutăm neajunsurile Bibliei ortodoxe, așa că vă rog: înapoi la topic! Mulțumesc.

O a treia bilă neagră:

Introduceți, potrivnic credinței ortodoxe, ideea cum că Biblia ortodoxă ar avea vreun neajuns. Vă răspundem: Nu are niciun fel de neajuns, deoarece, spre deosebire de celelalte culte, cultul ortodox, singurul creștin, are Duhul Sfânt și sfințitor. Acesta, Sfântul Duh- Dumnezeu, desăvârșit și desăvârșitor fiind, plinește litera Scripturii în chiar momentul sfințirii (binecuvântării) Sfintei Scripturi în versiune ortodoxă,  desăvârșindu-o. Ceea ce la niciun alt cult nu veți afla, deoarece nu au Duhul Sfânt.

P.S. - ca un silogism, sau mai bine spus, un chip al acestui act îl regăsim în chiar Facerea omului:

Așa cum acesta a fost făcut de Dumnezeu, Cel în Treime slăvit, luând tărână (praf, materie) și până la suflarea de viață nu a fost om viu, la fel nicio scriptură, nicio literă (țărână, materie) nu are viață în sine, e moartă, dacă nu i se dă suflare de viață de la Dumnezeu. De Dumnezeu a fost adunată țărâna, de Dumnezeu a fost adunată și litera Scripturii (prin om), de la Dumnezeu a fost necesară suflarea de viață pentru ca omul să fie viu, de la Dumnezeu este necesară suflarea Duhului de Viață dătător pentru ca această literă să aibă și să dea viață.

Dacă vrei să înțelegi.

Titlu: Re: Care versiune ortodoxă a Bibliei e cea corectă?
Scris de: secundus din Ianuarie 28, 2013, 10:24:42 p.m.
Da, vă puteți baza. Are binecuvântarea Domnului, prin mâna ierarhilor.
Prima bilă albă. Felicitări! În sfârșit, un răspuns ontopic. Mulțumesc.

Strict la subiect, dvs întrebați: "Care versiune ortodoxă a Bibliei e cea corectă?".
Vă răspundem: Toate versiunile ortodoxe sunt cele corecte
A doua bilă albă. Mulțumesc și pentru acest răspuns ontopic! Deci pot folosi citate din toate versiunile ortodoxe.

(deși este de preferat ultima versiune...).
A treia bilă albă (pentru încurajare). N.B. Vedeți că se poate și așa? Cele negre să se spele, cele bune să se-adune! Să gândim pozitiv.
Titlu: Re: Care versiune ortodoxă a Bibliei e cea corectă?
Scris de: secundus din Ianuarie 28, 2013, 10:27:23 p.m.
De Dumnezeu a fost adunată țărâna, de Dumnezeu a fost adunată și litera Scripturii
O mică curiozitate de om cu bile negre (puteți alege să nu răspundeți): credeți în ineranța Bibliei? Este inspirată și litera Scripturii?
Titlu: Re: Care versiune ortodoxă a Bibliei e cea corectă?
Scris de: Constantin_ox din Ianuarie 28, 2013, 10:39:49 p.m.
O mică curiozitate de om cu bile negre (puteți alege să nu răspundeți): credeți în ineranța Bibliei? Este inspirată și litera Scripturii?

"Și întru Unul Duhul Sfânt, care a grăit prin Prooroci" spune Crezul ortodox.

P.S. - De la eretici nu primesc bile nici negre și nici albe. Și nici așa-zise binecuvântări, căci acestea sunt mai mult blesteme decât binecuvântări. Nu au Duhul Sfânt, adică pe Cel ce binecuvintează.
Titlu: Re: Care versiune ortodoxă a Bibliei e cea corectă?
Scris de: Constantin_ox din Ianuarie 28, 2013, 10:43:20 p.m.
O mică curiozitate de om cu bile negre (puteți alege să nu răspundeți): credeți în ineranța Bibliei? Este inspirată și litera Scripturii?

O a patra bilă neagră:

"INERÁNȚĂ s.f. (Liv.) Principiu romano-catolic care susține infailibilitatea textului biblic. " (cf. DEX)

Nu am a face cu romano-catolicii și princiiple lor. Sunt ortodox, am specificat în profil. Terminați, vă rog, cu cursele viclene.
Titlu: Re: Care versiune ortodoxă a Bibliei e cea corectă?
Scris de: secundus din Ianuarie 28, 2013, 11:04:32 p.m.
P.S. - De la eretici nu primesc bile nici negre și nici albe.
Ei bine, atunci nici eu ;) Sper că suntem chit.
Titlu: Re: Care versiune ortodoxă a Bibliei e cea corectă?
Scris de: secundus din Ianuarie 28, 2013, 11:05:39 p.m.
O a patra bilă neagră:

"INERÁNȚĂ s.f. (Liv.) Principiu romano-catolic care susține infailibilitatea textului biblic. " (cf. DEX)

Nu am a face cu romano-catolicii și princiiple lor. Sunt ortodox, am specificat în profil. Terminați, vă rog, cu cursele viclene.
M-ați dezamăgit... v-ați dat singur bila neagră. În mod normal pentru acest termen nu trebuia să consultați DEX-ul.
Nu a fost nicio cursă, din cuvintele dvs. am dedus că credeți în ineranța biblică. Nu mai fiți atât de suspicios.
Titlu: Re: Care versiune ortodoxă a Bibliei e cea corectă?
Scris de: Constantin_ox din Ianuarie 28, 2013, 11:21:22 p.m.
M-ați dezamăgit... v-ați dat singur bila neagră. În mod normal pentru acest termen nu trebuia să consultați DEX-ul.
Nu a fost nicio cursă, din cuvintele dvs. am dedus că credeți în ineranța biblică. Nu mai fiți atât de suspicios.

O a cincea bilă neagră:

Nu înțeleg de ce nu ar fi trebuit să consult dicționarul pentru un termen necunoscut mie, ca ortodox. Este un termen romano-catolic, nu am cu ce să mă rușinez că nu-l cunosc, din moment ce nu prezintă interes pentru un ortodox "averea" romano-catolicilor... .

O a șasea bilă neagră (cu fiecare bilă neagră dvs, dle, sunteți dovedit pe cât de rău-voitor pe atât de greșit. Acestea vor fi atașate, rând pe rând, la o "carte de despărțire", în eventualitatea în care nu vă veți recunoaște, cu sinceră căință, fiecare din aceste greșeli dovedite. Vă sfătuiesc, prin urmare, să fiți mai serios, spre binele dvs...):

A fost exact o cursă, pentru că am afirmat deja că noi, ortodcșii, suntem în același Duh, iar fratele Mihail a afirmat deja că Sfânta Scriptură, singură, nu este infailibilă, în sensul că nu este suficientă singură mântuirii.

Acum, vin eu cu o întrebare. Cine este subiectul mântuirii?

P.S. - nu uitați să vă recunoașteți, oficial, greșelile, ca să vă fie iertate.
Titlu: Care versiune ortodoxă a Bibliei e cea corectă?
Scris de: neica_nimeni din Ianuarie 29, 2013, 12:54:48 a.m.
Care versiune ortodoxă a Bibliei e cea corectă?

R: Toate versiunile ortodoxe ale Bibliei sunt corecte pentru cei care au duh ortodox.

Obs:
- Biserica Ortodoxă recunoaște două surse interdependente ale Revelației: Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție.
- Biblia presupune credința cititorului. "Credința" înseamnă acceptarea unui adevăr pe baza mărturiei altcuiva, și nu pe bănuieli sau pe cunoașterea directă, ca martor ocular. După cum spune Sf. Ioan Hrisostom, Biserica ar muri dacă ar fi fondată numai pe cunoștință (experiența directă). Ferice de cei care cred fără să fi văzut, spune Mântuitorul. Cu toate că, de-a lungul istoriei Bisericii, Descoperiri dumnezeiești au fost într-adevăr trăite de către sfinți și prin experiență empirică, acest lucru nu se întâmplă în mod obișnuit. Astfel că, în această viață, majoritatea creștinilor nu vor primi adevărurile descrise în Biblie prin Descoperire directă, ci ei trebuie să o citească cu ochii credinței.

Este Biblia ortodoxă asemănătoare cu Biblia protestantă?

- Nu. Primele traduceri ale fragmentelor Bibliei sunt făcute în secolul XVI. Prima traducere integrală a Noului Testament a fost făcută în 1648, iar traducerea integrală a Bibliei în 1688, tipărită la București cu insistența lui Șerban Cantucazino. Această versiune va deveni o călăuză pentru celelalte versiuni ale Bibliei apărute până în 1914. Ulterior, apare Biblia sinodală (1914), iar în 1936, Gala Galaction și Vasile Radu efectuează o traducere a Septuagintei ținând seama la textul ebraic.

În 1921, este efectuată o nouă traducere a Bibliei de către diaconul Dumitru Cornilescu. Acesta, în perioada efectuării traducerii, părăsește Biserica Ortodoxă și înființează „Biserica Evanghelică Română". Acest pas influențează și traducerea Bibliei, din care sunt eliminate, modificate pasajele, noțiunile incomode pentru protestanți și neoprotestanți.

Traducerea Cornilescu conține numeroase greșeli, iar însuși stilul traducerii conduce la pierderea adâncimii de înțelesuri din traducerea ortodoxă. Iată câteva dintre greșeli:

* În primul rând, cea mai mare si mai importantă greșeală apare la traducerea cuvintelor Apostolului Pavel cu privire la mântuire. În timp ce în traducerea ortodoxă este folosit un timp gramatical continuu - creștinii se mântuiesc - în traducerea lui Cornilescu scrie că creștinii "sunt mântuiți", în spiritul învățăturii protestante că mântuirea este încheiată, că are o dată calendaristică precisă în viata credinciosului si că este sigură. Originalul grecesc cuprinde un timp gramatical asemănător prezentului continuu din limba engleză - creștinii sunt mântuiți (se mântuiesc) în cadrul unui proces duhovnicesc prin care viețile lor sunt transformate (vezi si cuvintele Sf. Ap. Pavel despre alergarea către țintă). Această traducere eronată folosită de Cornilescu conduce în mod inevitabil la o contradictie cu cuvintele Apostolului Pavel, în care el afirmă că nu este mântuit si că încă aleargă după cunună.

* O altă schimbare a textului care nu îi face cinste lui Cornilescu este traducerea selectivă a cuvântului care apare în Noul Testament cu referire la tradiții. În 2 Tesaloniceni 2: 15, citim în traducerea lui Cornilescu: "Așadar, fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră."
Cuvântul tradus aici "învățăturile" este cuvântul grecesc paradosis, același cuvânt care apare si în textul din Matei 15:2, 3, unde Iisus îi ceartă pe iudei pentru că respectă mai mult niște porunci omenești în dauna poruncilor lui Dumnezeu. Cornilescu, având anumite prejudecăți împotriva tradiției ortodoxe, a preferat sa folosească un alt cuvânt. Ce spune de fapt textul din Tesaloniceni? Apostolul Pavel îi îndeamnă pe credincioși sa tina tradiția pe care au preluat-o de la el. Aceasta tradiție era atât scrisa, cât si orală.

* La Evrei 7:24, în Biblia ortodoxă (traducerea IPS Bartolomeu Anania) se poate citi: "dar Iisus are o preoție netrecătoare prin aceea că El rămâne în veac", pe când în traducerea Cornilescu scrie "Dar El, fiindcă rămâne "în veac", are o preoție, care nu poate trece de la unul la altul". Citatul este folosit de protestanți pentru a justifica necredința lor față de succesiunea apostolică.

* Textul ortodox "rușinați cei care se închină chipurilor cioplite" devine în traducerea Cornilescu "rușinați cei care se închina icoanei". În Apocalipsa, "chipul fiarei" devine pentru Cornilescu "icoana fiarei". Icoana e totuși un termen care apare mult mai târziu. În textul original (grecesc, masoretic, manuscrisele de la Marea Moarta) nu apare. La Cornilescu însă apare.

* În Biblia ortodoxă, Iisus Hristos este menționat si ca "ultimul Adam" (ESCHATOS ADAM - în greacă, conform 1 Cor 15:45). Cornilescu traduce eronat si folosește "al doilea Adam" pentru Iisus, și nu Ultimul, cum indică termenul eschatos.

* În Evanghelia după Ioan, cap. 3, verset 3, este redată discuția Domnului Iisus cu Nicodim. Mântuitorul îi spune: "Dacă nu se naște cineva de sus, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu". Cornilescu, traducând în fapt după versiunile protestante engleză și franceză ale Bibliei (neoprotestanții îl laudă totuși ca pe un erudit al limbilor vechi), scrie "dacă nu se naște cineva din nou...", pentru a face potrivirea cu doctrina neoprotestantă a nașterii din nou a creștinului, în urma unei rugăciuni spontane, care marchează totodată si încheierea mântuirii. Textul original grecesc - gennisi anothen - înseamnă "să se nască de sus". De altfel, la versetul 4, unde Nicodim întreabă cum poate să se nască un om bătrân, Cornilescu adaugă de la sine "...din nou".

Noua traducere nu a întârziat să producă reacții. Așa cum am menționat mai sus, simplificarea si modernizarea exprimării s-au făcut în dauna înțelesurilor duhovnicești. În vara anului 1923, Dumitru Cornilescu și Tudor Popescu își petrecut concediul împreună, la Blankenburg, în Germania, unde Cornilescu mai fusese cu alt prilej. Cunoscuse acolo un pastor protestant, Moderson, care organiza în fiecare vară cursuri "biblice". De altfel, acest Moderson făcea și el parte dintr-o dizidentă din propria biserică și ținea aceste cursuri "biblice" anume pentru a-și propovădui ideile personale. Între Moderson și Tudor Popescu se leagă o oarecare prietenie, părintele Popescu alunecând astfel și mai mult pe panta rătăcirii sectare.

În general, am putea vorbi despre existența de patru versiuni ale Bibliei în limba română:
- Biblia Ortodoxă
- Biblia Catolică
- Biblia Protestantă (la noi mai este numită și Biblia "Cornilescu", după numele traducătorului, Dumitru Cornilescu)
- Biblia TOB („Traduction Oecumenique de la Bible" - sau Biblia Ecumenică)

Poate oricine studia și interpreta Biblia?
Nu. Nu poate. Biblia este un text vechi care are nevoie de cunoștințe speciale pentru a o înțelege. Fără a cunoaște tratările Sfinților Părinți (care au transmis prin viu grai învățătura apostolilor) textul biblic este înțeles eronat generând numeroase erezii. Interpretarea contemporană, prin prisma mentalității omului contemporan a dus la apariția numeroaselor secte protestante și neoprotestante care susțin principiile unui „comunism spiritual".

Neoprotestanții greșesc de trei ori față de Biblie când:
- afirmă că ortodocșii și protestanții au aceeași Biblie
- afirmă că fiecare om poate să înterpreteze Biblia după bunul său plac
- limitează creștinismul la o carte, în timp ce Sfântul Evanghelistul Ioan spune: "Dar sunt și alte multe lucruri pe care le-a făcut Iisus și care dacă s-ar fi scris cu de-amănuntul, cred că lumea aceasta n-ar cuprinde cărțile ce s-ar fi scris. Amin" (Ioan 21, 25). Cele nescrise au fost transmise prin tradiția apostolică, din generație generație și reprezintă o mai mare valoare decât ceea ce numesc sectarii "cartea cărților".

extras din articolul publicat de Octavian Racu in Ortodoxia.md (http://www.ortodoxia.md/articole-preluate/1425-este-biblia-ortodoxa-si-biblia-protestanta-aceiasi-carte)

Titlu: Ediția jubiliară din 1988
Scris de: neica_nimeni din Septembrie 05, 2013, 01:48:42 p.m.
La 300 de ani de la apariție, Biblia lui Șerban Cantacuzino (http://ro.orthodoxwiki.org/Biblia_de_la_Bucure%C8%99ti_%281688%29) a fost retipărită în facsimil și transcriere la Tipografia Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române într-o ediție jubiliară. Inițiativa a aparținut patriarhului Iustin Moisescu (1977-1986) și a fost desăvârșită de patriarhul Teoctist (1986-2007). Comisia de specialiști căreia i s-a încredințat această lucrare a fost coordonată de acad. Ioan C. Chițimia († 1989). Ediția jubiliară a Bibliei de la București a fost lansată în 1988 la București, Geneva, Viena și Tesalonic.

Ediția jubiliară se poate descarca de aici (http://www.hexaimeron.ro/Hexaimeron/Biblia_Ortodoxa_Sinodala_1988.pdf)
Titlu: Re: Care versiune ortodoxă a Bibliei e cea corectă?
Scris de: marin din Iunie 18, 2014, 09:13:58 p.m.
O mare eroare in Biblia sinodala din 1988 :
Galateni 4,10 : Tineti zile si luni si timpuri si ani ? 
Apare la sfarsitul textului un semn de intrebare care rastalmaceste cu 180 grade semnificatia versetului .
In editia din 1914 textul versetului este : Zilele paziti si lunile si vremile si anii.
Probabil au ajustat  intelesul versetului ca sa nu poata fi interpretat ( dealtfel corect ) in favoarea celor ce sunt pentru pastrarea calendarului iulian ca element de masurare a timpului liturgic .
Titlu: Re: Care versiune ortodoxă a Bibliei e cea corectă?
Scris de: neica_nimeni din Iunie 20, 2014, 11:12:22 a.m.
O mare eroare in Biblia sinodala din 1988 :
Galateni 4,10 : Tineti zile si luni si timpuri si ani ?

De unde ai dedus ca este o eroare ? Adica sugerezi ca comisia de specialisti careia i s-a incredintat elaborarea Editiei Jubiliare, coordonata de acad. Ioan C. Chitimia ar fi gresit ? Este usor sa ne dam cu parerea ... dar sa fim mai prudenti atunci cand vine vorba de Sfanta Scriptura. Am observat ca acest citat este folosit de stilisti si neoprotestanti ... dar cu ce scop ?
Titlu: Re: Care versiune ortodoxă a Bibliei e cea corectă?
Scris de: marin din Iunie 21, 2014, 10:46:14 a.m.
De unde ai dedus ca este o eroare ?
Biblia 1688
Galateni 4,10
Paziti zilele si lunile si vremile si anii .

Biblia 1914
Galateni 4,10
Zilele paziti si lunile si vremile si anii.

Chiar si in versiunea Anania versetul este :
Tineți zile și luni și anotimpuri și ani!...

Numai in sinodala 1988 apare versetul cu semnul intrebarii .

Se poate trage o singura concluzie , ca este o eroare in versinunea sinodala a Bibliei din 1988 . Ar ramane o singura intrebare care ar necesita raspuns , eroarea a fost facuta cu sau fara intentie ?
Titlu: Re: Care versiune ortodoxă a Bibliei e cea corectă?
Scris de: neica_nimeni din Iunie 22, 2014, 02:27:27 p.m.
Numai in sinodala 1988 apare versetul cu semnul intrebarii.
Se poate trage o singura concluzie , ca este o eroare in versinunea sinodala a Bibliei din 1988 . Ar ramane o singura intrebare care ar necesita raspuns , eroarea a fost facuta cu sau fara intentie ?

Nu se poate trage si concluzia ca la versiunile anterioare lipsea semnul intrebarii si ca aceasta eroare a fost indreptata ?

Sf. Ap. Pavel, în Epistola către Galateni (4, 9-10) (http://ziarullumina.ro/agenda-crestinului/micul-catehism-randuieli-bisericesti-opta-zi-dupa-nasterea-pruncului-i), ne încredințează că rânduielile din perioada Vechiului Testament privind curățirea s-au desființat. Mai mult, același apostol ne învață că „toate sunt curate pentru cei curați; iar pentru cei întinați și necredincioși nimic nu este curat“

Daca vei numara si virgulele, sigur o sa gasesti si mai multe diferente ... dar la ce te ajuta ?

Titlu: Re: Care versiune ortodoxă a Bibliei e cea corectă?
Scris de: marin din Iulie 03, 2014, 11:24:40 a.m.
Nu se poate trage si concluzia ca la versiunile anterioare lipsea semnul intrebarii si ca aceasta eroare a fost indreptata ?
Interpretarea pe care o propui iti convine fara dar si poate dar nu cred ca 2000 de ani am fost in eroare pana in vremurile de acum cand o editie vine si ne pune pe tava adevarul .
Titlu: Re: Care versiune ortodoxă a Bibliei e cea corectă?
Scris de: Tudor Popescu din Iulie 02, 2016, 12:20:20 p.m.
As dori sa fac o remarca in legatura cu felul in care au raspuns domnii eruditi ortodocsi. Incontestabil, printre bilele defensive si ofensive sunt informatii valoroase, ceea ce si cautam insa am remarcat un lucru care ma deranjeaza la multi dintre semenii mei cand merg la biserica sau intr-o actiune caritabila, sunt unii ortodocsi care se simt indreptatiti sa ridice degetul aratator si sa vorbeasca arogant "prostilor" si "ereticilor" din jurul lor. Ce imagine hilara, total diferita de imaginea lui Isus. Asta am observat si la modul in care au raspuns semenii ortodocsi aici. Faptul ca cineva s-a indepartat de Scriptura nu da dreptul nici unui ortodox sa judece si sa mai si vorbeasca arogant pe deasupra. Ca domnul care a intrebat este in erezie, sau ca a avut intentii ascunse, asta doar Dumnezeu judeca. Am vazut aici, in dialog, multa eruditie, determinare insa... nu am vazut iubire. Asta daca vrei sa simti.